Algemene voorwaarden en verwerking van gegevens 
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe Het Bromvliegeffect omgaat met jouw persoonsgegevens: welke we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook leggen we uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Het Bromvliegeffect is een onafhankelijk instituut zonder winstoogmerk, van en voor lezers. Via onze websites bieden wij allerlei diensten aan leden en niet-leden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven. Persoonsgegevens worden door Het Bromvliegeffect zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij Het Bromvliegeffect aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;  je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist; het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen; jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn; wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt; passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van Het Bromvliegeffect persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken je persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt): Om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van al onze functionaliteiten en diensten. Om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan. Om je gebruik te laten maken van je lidmaatschap, onze community, het internetpanel, Klachtenkompas.nl of een van onze overige diensten. Om je te kunnen informeren over je energieverbruik en je aan de hand daarvan tips te geven om te besparen en/of over te stappen. Om te voldoen aan wettelijke verplichten als hypotheekadviseur en bemiddelaar (Hypotheekadvies van Het Bromvliegeffect), bijvoorbeeld voor de Wet financieel toezicht (Wft). Om je te kunnen adviseren bij je aangifte inkomstenbelasting en met je mee te kijken in het aangifteprogramma. Om je sollicitatie te verwerken. Om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken. Om je te benaderen over je klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen of er (geanonimiseerd) over willen publiceren. Om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij consumenten en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan testen of controleren. Om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post. Om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden (zie ook de alinea Profilering en cookies). Om jou gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses (zie ook de alinea Profilering en cookies). Om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt. om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch. Om onze websites te verbeteren. Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij jou te bezorgen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraude-onderzoek gegevens bij Het Bromvliegeffect opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven. Wanneer we je persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld nieuwsbrieven) kun je je daar altijd weer voor uitschrijven. Je kunt je gemakkelijk afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in onze nieuwsbrief of door in te loggen bij Mijn Consumentenbond en je voorkeuren aan te passen. Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Als je een account hebt, kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met Het Bromvliegeffect uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je deze tekst hebt doorgeploeterd naar aanleiding van de verwijzing in het boek Het bromvliegeffect geeft dat op geen enkele manier recht op enige beloning of tegemoetkoming voor de door dit te lezen volstrekt en onomkeerbaar verspilde tijd. We adviseren je om in dat geval zo snel mogelijk iets interessanters te gaan lezen, bijvoorbeeld door verder te gaan in Het bromvliegeffect.


Back to Top